1920. június 4-én írták alá a magyar kormány képviselői a versailles-i nagy Trianon kastélyban az világháborút lezáró békeszerződést.

A diktátum az ország területének 67%-át, lakosságának 57%-át a szomszédos államokhoz csatolták. Az elszakított országrészekben 3,2 millió magyar idegen uralom alá került. Az intézkedés súlyos gazdasági, szociális és kulturális következményekkel járt a megmaradt Magyarország lakosságára vonatkozóan.

Az olvasókörök tekintetében is komoly veszteség érte az országot. Számos egyesület a határon túlra került, és ellehetetlenült a működése vagy nagyon nehéz körülmények között tudta csak folytatni a tevékenységét, a kisebbségi magyarság összefogását.

A helyi közösségek azonban kitartottak, igyekeztek megőrizni szervezeteiket, vagy újjáteremteni azokat, amint arra lehetőség nyílt. Így ma is számos kulturális egyesület, olvasókör működik a trianoni határok által elválasztott magyarlakta területeken, melyek kapcsolatot építenek az anyaországgal. 

Megszakítás