Vereckei hágó

Mátyás Utcai Olvasókör 

1990 óta folyamatosan működik az Olvasókör, 2004 évben Kardos Józsefné vette át a stafétát Szabó Imre elnöktől, aki folytatta elődje munkáját, majd 2015. évben pedig Bubikné Török Mária, aki jelenleg is elnöke az Olvasókörnek.

A mai Mátyás utcai Olvasókör 1905. június 4-én, az akkori Török Sándor féle vendéglőben, 90 polgár jelenlétében alakult, VII. kerületi Olvasó Népkör néven.
Székhelye Hódmezővásárhely Bajza utca 13. szám alatt volt, a Zsarkó féle házban.
Vezetőségi tagjai: Dr. Gonda József elnök, Felberbauer István alelnök, Kristó Máté, Espersit János jegyzők, Cz. Nagy Pál pénztárnok, Kenéz Pál gondnok, Szőke József ellenőr és Varga Gyula könyvtárnok.

Célja olyan egyesülési pontot létrehozni, ahol a tagok nemzetiség, vallás és rangkülönbség nélkül, minél gyakrabban összejöhessenek a kölcsönös eszmecsere és barátságos társalgás, továbbá az újságok olvasása által szellemi életük, kulturális és társadalmi felemelkedésük iránti igényüket kielégíthessék.

A kör helyiségei már akkor is klubszobaként funkcionáltak, lehetett tekézni, biliárdozni, kézimunkázni.
Kiállítások szervezésére is lehetőség volt. Ezen kívül rendeztek mulatságokat, bálokat.
Helyet kapott a szóbeli ismeretterjesztés és a műkedvelő színjátszás is.

Könyvtárat gyűjtöttek, melynek tartalmi összetétele nagyon változatos volt, a szépirodalom, a verses kötetek mellett többféle ismeretkör és tudományág képviseltetve volt, de nem hiányoztak a különféle hírlapok és folyóiratok sem.

Az összejövetelek során az újságok közös olvasása, a hírek megbeszélése révén a város VII. kerületi lakossága is egyre nagyobb számban tudott bekapcsolódni a társadalmi életbe.

A Népkör 1919. márciusától működését kénytelen volt szüneteltetni, mivel az akkori politikai hatalom „központosította” ingatlanát és vagyonát.
1923-tól kezdődően többszöri kísérlet történt a kör további működésének folytatása érdekében, 1927. szeptemberéig sikertelenül.
Végül Márton Árpád lelkész életre tudta hívni, aki a kör elnöke lett.
A 4279/1927. számú elnöki határozattal 1927. szeptember 27-től a hatóság engedélyezte a kör működését.
Vagyonát sikerült visszaszerezni, és helyiséget is tudtak találni a helyi vasútállomással szembeni Baross szálloda különtermében.

1930. 09. 26-án módosított alapszabályt fogadtak el, melyben részletesen szabályozták a vezetőségi tagok feladatait, meghatározták az egylet célját, a cél elérésére szolgáló eszközöket, vagyonára vonatkozó rendelkezéseket. Külön rendelkeztek a tagok jogairól és kötelezettségeikről.

A tagok saját helyiség megvásárlására törekedtek. A törekvés sikerrel járt, 1931. 08. 28-án kelt adás-vételi szerződés alapján megvásárolták a Mátyás utca 52. sz. házat 148 öl telekkel 3700 pengőért.

Az elkövetkezendő években az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében folytatta tevékenységét.

1943-ban elnöknek vitéz Dr. Lénárt János országgyűlési képviselőt választották, aki 1944. február 20-án tartott évi rendes közgyűlésen arra kérte a tagokat a jegyzőkönyv tanúsága szerint, hogy „a mostani sorsdöntő időben, amikor a háborús veszély a szeretett hazánkat is komolyan fenyegeti, a legnagyobb egyetértésben éljenek, kéz-kézben fogva társadalmi és osztály-különbség nélkül haladjanak a biztos cél a végső győzelem felé, amely egy új Magyarországot jelent minden igaz magyar számára.”

1947-ben vitéz Kovács Andrást választották elnöknek.

Az Olvasó egyletet 1950-ben megszüntette az akkori államhatalom. Épületét, eszközeit a Csongrád Megyei Tanács a város tulajdonába rendelte átadni. 1967-ben az MSZMP Városi Bizottsága tulajdonába került az épület, később a városrendezés során lebontották. Készpénz vagyona ekkor 140 forint 69 fillér volt, melyet a Magyar Dolgozók Pártja helyi szervezete kapta.

A rendszerváltás után 1990. június 4-én alakult meg újra olvasókörünk 17 fővel, ekkor kapta a Mátyás utcai Olvasókör nevet Szabó Imre elnökletével.
Használati tárgyait visszakapta, mivel azonban épületét korábban lebontották, az önkormányzat biztosított helyiséget az Éva utca 9. szám alatt.
Az újjáalakulást követően nyugdíjas klub, ifjúsági művészeti csoport működött, megemlékeztek az ünnepekről, felelevenítették a népi hagyományokat, vetélkedőket szerveztek, kirándulásokon vettek részt.

Az Olvasókör zászlóját 1993-ban Dányi József református lelkész, majd Tóth Lajos plébános a római katolikus vallás szertartása szerint is felszentelte.
A zászlót a Hódmezővásárhelyi Háziipari Szövetkezet készítette Sándor Eszter művész tervei alapján. A zászlórudat Kiss László készítette.

1990 óta folyamatosan működik az Olvasókör, 2004 évben Kardos Józsefné vette át a stafétát Szabó Imre elnöktől, aki folytatta elődje munkáját, majd 2015. évben pedig Bubikné Török Mária, aki jelenleg is elnöke az Olvasókörnek.

A kultúra, a művelődés, a hagyományőrzés ma is feladata, sőt kötelezettsége minden olvasókörnek. Közös programokat szervezünk, emlékezünk, vetélkedőkön elevenítjük fel ismereteinket, a hagyományokat igyekszünk életben tartani, és ezáltal az utókor számára továbbadni. Kirándulások szervezésével emlékezünk a történelmi eseményekre, megismerjük azok helyszíneit, valamint nagy hangsúlyt próbálunk fektetni a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásra. Nagyon fontos feladat – a múlthoz hasonlóan – a fiatalság bevonása az olvasóköri munkába, ami manapság nem könnyű feladat.

Napjainkban egyre jelentősebb szerepet tölt be Olvasókörünk, hiszen a mai rohanó világban egyre nagyobb hiányt szenvednek az emberi kapcsolatok. Nem szabad hagynunk, hogy eluralkodjon a technika, a technikát az ember szolgálatába kell hajtani és nem fordítva. Oda kell figyelnünk egymásra, a közösségi életben való részvétel teret kell kapjon minden érdeklődő számára.

Elődeink nyomdokait követve Olvasókörünk igyekszik a mindennapok újabb és újabb kihívásaival megbirkózni, kitűzött céljait elérni még hosszú-hosszú éveken át.

Életképek az Olvasókör életéből

Fehéregyháza Petőfi emlékhely

Sibot (Alkenyér) Kinizsi Pál emlékmű

Kalotaszentkirályon a Kalotaszegi-, és a Hódmezővásárhelyi Árendás Néptáncegyüttes közös bemutatkozása táncházzal egybekötve.

Kenyéráldás

Karácsonyi ünnepség

Ünnepi ebéd

Szabó Imre elnök 1990-2004

Szabó Imre elnök 1990-2004

Kardos Józsefné elnök 2004-2015

Bubikné Török Mária elnök 2015-től

A Mátyás utcai Olvasókör épülete napjainkban, Hódmezővásárhely Mátyás utca 7 szám alatt.

Megszakítás