Csúcsi Kertbarátok Egyesülete

A civil szervezetek mindig is nagyon fontos szerepet töltöttek be a társadalomban.

Hódmezővásárhely életében mindig több működő civil szervezet tevékenykedik, ilyen a Csúcsi Kertbarátok Egyesület is.

Mit is jelent számunkra a kert?

Az emberiség a földművelést először a megélhetés miatt kezdte el. Az iparosodás kialakulásával és egyre nagyobb mértékbeli terjedésével a gyárakban dolgozó embereknek szükségük volt arra, hogy szabad levegőn legyenek. Talán a föld szeretetéből is adódott, hogy az iparosodás hatására sem fordítottak hátat a földművelésnek. A kertészkedés nem csak a haszonszerzés miatt maradt fent. Termesztettek zöldséget, gyümölcsöt. Természetesen ez sok munkával járt, de örömet is okozott, amikor a beért terméseket betakarították. Az emberek szoros kapcsolatba kerültek a természettel és a földdel. Meg tudták figyelni az évszakok változását, mert ez fontos mindenkinek, aki ezt a fárasztó munkát végzi.

Ma a nagy hipermarketek megjelenésével megváltoztak az igények és a lehetőségek. Ennek ellenére egyre inkább fontosabbak a természet értékeinek, szépségeinek a megőrzése, amely egyfajta környezettudatos magatartás kialakításával valósítható csak meg.

Ennek jegyében a Kertbarátok jelmondata:

 

Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet és fogyassz magyar termékeket.

Kezdetektől – napjainkig

 

  1. március 03-án megalakult az V. kerületi Kertészeti Szakcsoport 14 fővel, Juhász János vezetésével. A tagság létszáma folyamatosan nőtt. A szakcsoport tagjai összejöveteleiken tapasztalataikat megbeszélték, kicserélték. Működésüket az akkori Városi Tanács Élelmiszergazdasági osztálya segítette. Működési engedélyük jóváhagyása után azt megküldték az ÁFÉSZ vezetőségének. Ilyen formában a szükségleteiken felüli termékeket értékesíteni tudták. Nagy könnyebbség volt ebben az időben az összehangolt értékesítés.

A Szakcsoport 1968 óta a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének nyilvántartott szervezete.  

Mintakert versenyeket írtak ki városi, illetve országos szinten, ahol díjazottak voltak a Szakcsoport tagjai. Munkájuk elismeréséül a Városi Tanács éveken keresztül a kertészeti szakcsoport több tagjának „Mintakert” címet adományozta.  Szoros kapcsolatot tartottak Orosháza – Kecskemét – Tótkomlós – Kunbaja – Szentes és Komló kertbarátaival.  

A kertbarátok összetartozása határozta meg, hogy ennyi ideig tud működni a civil szervezet.

Jelenleg is aktívan dolgoznak, mely bizonyítéka a jó közösségi tevékenységnek.

Elődeink önképző előadásokat, tapasztalatcserét, kirándulásokat szerveztek, és így szorosabbá vált a közösségi összetartozás.

Ezen keresztül a város hírnevét is öregbítették.

Hódmezővásárhelyen az 1970-es években sorra alakultak meg a kertbarát körök a város többi városrészeiben is (pl. a susáni és tabáni városrészben stb.).

A Csúcsi Kertbarát Kört 1981-ig Juhász János vezette. 1982-től 1995-ig Pap János vette át a vezetést. A hagyományok további ápolásával működtette a civil szervezet tevékenységét. Az ÁFÉSZ vezetésével továbbra is szoros kapcsolatot tartottak fenn, aki   segítette a kiskertek felesleges termékeinek az értékesítését.

Rendszeresen tartottak növényvédelmi előadásokat, részt vettek a városi mezőgazdasági kiállításokon. Kirándulásokat szerveztek, hogy jobban megismerjék hazánk nevezetességeit, fürdőkbe jártak.

1996-ban Dudás István volt a Kertbarát Kör vezetője.

1997-ben újra vezetőség választásra került sor, ahol a tagság Kardos Józsefet választotta meg elnöknek.

Minden vezető azon volt, hogy a tevékenység minél többrétű legyen. A várost érintő, szépítő feladatokat a városi főkertész vezetésével valósították meg. A lakosság részére virágpalántákat, facsemetéket osztottak ki, amiket a közterületekre kellett kiültetni.

A megkezdett tevékenységek folytatásaképpen továbbra is kertészeti előadásokat, kirándulásokat szerveztek, melyek már a határon túlra is átnyúltak. Pl. Erdély, Szlovákia, Ausztria stb.

Kardos József elnöksége idején fontos volt számára az idős tagok segítése, mely a házuk előtti közterület rendben tartásában valósult meg.

2003-tól a Kertbarát kör, mint Egyesület működik tovább. Ettől fogva rendelkezünk adószámmal, melyre azért volt szükség, hogy az Egyesület a működéséhez pályázatot nyújthasson be.

Továbbra is fontos volt a megkezdett út folytatása. Országos kertvetélkedőn, valamint a Kertbarátok Országos Szövetségének továbbképzésein veszünk részt, mely minden hónap első szerdáján kerül megrendezésre a Földművelésügyi Minisztériumban.

Működése alatt újabb kertbarát köri kapcsolatokkal bővült az ismeretség.

Az ősszel megrendezésre kerülő zöldség-, gyümölcs- és virágkiállítások alkalmából a Kertbarát Körök részt vettek egymás kiállításain is.

Kardos József 2013-ig vezette az egyesületet, és a tagság az új elnöknek Balogh Zoltánnét választotta meg.

Célunk az elődök által megkezdett munka folytatása, illetve a hagyományok ápolása.

Minden tavasszal a hagyományoknak megfelelően Mándoki András és Mile Lajos kertészmérnökök tartanak előadást a kiskertek növényvédelméről.

Nőnapon virággal, anyák napján virággal és műsorral kedveskedünk a megjelent anyukáknak, nagymamáknak, dédiknek.

Ugyancsak tavasszal van a Megyei Kertbarátok vezetőinek értekezlete, ahol az éves tennivalókat beszéljük meg. Minden évben másik városban van, az idén Hódmezővásárhelyen a Csúcsi Kertbarátok Egyesület rendezi meg.

A hagyományok mellett igyekszünk új programokat szervezni a tagság és a lakosság részére is.

Népszerű az Amatőr Kézművesek kiállítása, amit a tagság kérésére saját munkáikból állítunk össze. Meghívunk más kézműveseket is, /fafaragót, festőket, szobrászokat stb./ hogy színesebbé tegyük kiállításunkat.

Vendégkönyvünkben a látogatói beírások alapján megállapítottuk, hogy igény van az ilyen jellegű kiállításra.

Városi rendezvényeken is részt veszünk. /koszorúzások/

Tagjaink részére évente kétszer közös névnapot rendezünk I. és II. félévben, ami igen jó hangulatú.

Nyáron kirándulást szervezünk. 2014-ben felvettük a kapcsolatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nagy Sándor Kertbarát Körrel.

2015-ben mi láttuk vendégül őket, bemutatva nekik városunk nevezetességeit. Elismerően szóltak Hódmezővásárhelyről. Az idén mi megyünk hozzájuk, megismerni természeti szépségeiket, nevezetességeiket.

2015-ben meghívást kaptunk a Szőregi Rózsafesztiválra, melyen a szakmai napot kibővítették az érdeklődő kertbarátok részére. A tanulságos előadások után megcsodálhattuk a rózsaföldeken pompázó növényeket.

Minden szeptember első hétvégéjén megrendezzük a zöldség-, -gyümölcs- és virágkiállításunkat. Itt a tagok által termelt termékek kerülnek kiállításra. Az Öreg Kishomoki Kerttulajdonosok Egyesülete minden évben színesíti terményeikkel a kiállításunkat.

A felnőtt lakosságon kívül a környékbeli óvodások és iskolák diákjai is látogatják a kiállítást. A gyermekek számára tanulságos a termékekkel való ismerkedés, mert sokan csak itt látnak ilyeneket.

Szintén szeptemberben kerül megrendezésre a hagyományos lopós szüreti bálunk.

Egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk a megyei kertbarátokkal. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy nemcsak a vezetők, hanem a tagok is találkoznak egymással. Ezek Szentes, Kistelek, Csongrád, Makó, Székkutas kertbarát körei.

A már említett megyei kertbarátok, mint a szentesiek, akik a híres lecsófőzőverseny elindításával vállaltak fontos szerepet, mely rendezvényből hagyomány lett.

2015-ben látogatóként, idén résztvevőként akarunk ott lenni ezen a versenyen.

A Kisteleki Kertbarátok 2015-ben rendezték meg a kertbarátok tagjainak összejövetelét melyen 22 fővel vettünk részt.

A Csongrádi Kertbarát Kör 2015-ben ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját, melynek alkalmával nagyon kedves ünnepségen vettünk részt.

A Makói Kertbarátok „Ki-mit főz” címmel főzőversenyt hirdettek, ahol látogatóként voltunk ott. A rendezvény a Maros partján szép környezetben került lebonyolításra.

A kertbarát kapcsolatok bővülésével a szarvasi és békéscsabai, kiskunhalasi kertbarátokkal is jó kapcsolat alakult ki.

2018-tól Budai Edit vette át az elnöki teendőket. Célul tűzte ki a tagság létszámának bővítését, fiatalok bevonását a kertbarátok életébe, részt venni városunk szépítésében. Ennek megvalósulása érdekében felvette a kapcsolatot a városi főkertész asszonnyal. Így volt lehetőségünk arra, hogy 2019-ben rész vegyünk városunk fásításában, 2020-ban pedig rózsatöveket ültettünk a Szent István templom kertjében.

Mivel tagjai vagyunk az Olvasókörök Szövetségének is, igyekszünk jó viszonyt ápolni a városban működő olvasókörökkel. Évek óta részt veszünk a Mátyás utcai Olvasókör Mikulás kupa, és a Csúcsi Olvasókör Farsangi kupa elnevezésű vetélkedőkön. Ezek a vetélkedők igen jó hangulatúak, és nagyon megmozgatják az agytekervényeinket a nehéz kérdések által. Az Olvasókörök Szövetségének tavaszi, nyári és őszi találkozóin is képviseljük egyesületünket.

2019-ben elmentünk Mohácsra megnézni a busójárást. Ekkor a Mohácsi Polgárok Olvasóköre látott bennünket vendégül. Nagyon hálásak vagyunk ezért nekik, hiszen sehol sem kellett sorban állnunk, az olvasókör épülete egész nap a rendelkezésünkre állt.

Ugyanebben az évben ünnepelte a kiskunhalasi Szathmáry Sándor Kertbarát Kör fennállásának 40. évfordulóját, ahol 5-en képviseltük egyesületünket.

Augusztusban egy nagyon jó hangulatú hagyományos szilvalekvár főzést rendeztünk a tagoknak. A lekvár fatüzelésű üstben készült, amihez a szilvát is saját magunk szedtük egyik tagunk fáiról.

Novemberben zöldségfaragó bemutatót szerveztünk, ami elég sok ember kíváncsiságát keltette fel. Ámulattal néztük, hogy hányféle szépséget lehet zöldségből és gyümölcsből készíteni.

  1. januárjában a mohácsi busók hozták el városunkba a busójárás hangulatát. Ennek apropóján farsangi fánksütő versenyt is hirdettek városunkban, amin szintén részt vettünk úgy is, mint fánksütők, és úgy is, mint zsűritag. Ez a rendezvény is nagyon jól sikerült.

Márciusban meghívtuk Sipos József növényorvost, hogy tartson nekünk növényvédelni előadást. Ez annyira jól sikerült, hogy a 2 órahossza úgy elrepült, mintha egy perc lett volna.

Városunkban 3 helyen szalonnasütő- és bográcsozó hely kialakítására került sor. Egyik avatásán egyesületünk látta el a házigazda szerepét.

Szeptemberben szüretelni voltunk egyik tagunk szőlőjében. Munkánk fejében a házigazda finom reggelivel örvendeztetett meg bennünket.

Az egyre bővülő közösség méltán tudja továbbvinni a kertbarátok jelmondatában megfogalmazott célokat:

„ Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet és fogyassz magyar terméket”

Megszakítás