Csúcsi Olvasókör

Csúcsi Olvasókör

A Csúcsi Olvasókör 30 éve működő egyesület Hódmezővásárhelyen.

Az újjáalakulás utáni, kezdeti nehézségek leküzdése óta folyamatosan működik.

Tagsága nagyrészt ezen városrész lakosságából tevődik ki, de a tagfelvételnek nem feltétele, hogy ezen a környéken éljen a felvételt kérő.

2020-ban 157 fő tartozik tagjaink sorába.

Az újjáalakulás óta egyik fő feladatunk a hagyományok megőrzése, azok életben tartása, továbbadása.

Minden évben ennek jegyében vannak a jelmezes farsangi bálok. A bál utáni napon tartott farsangi vetélkedők, az ünnepi megemlékezések, a hagyományos, kaszás aratások, a lopós szüreti bálok, a nagysikerű névnapok báljai, karácsonyi ünnepségek is.

Az utóbbi években a hagyományőrzés jegyében újra van kukoricatörés és fosztás, szüretelés és disznóvágás.

Két évben már télbúcsúztatót is tartottunk a Mohácsi Polgárok Olvasókörének busó csoportjával.

A busók szereplése nagy élményt jelent az olvasókör tagságának, a város lakosságának. Ez a rendezvény a régi baráti kapcsolat által jöhetett létre.

Egyesületünk hosszú ideje baráti kapcsolatot ápol a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylettel.

2019-ben volt a huszadik találkozó kinti barátainkkal. Ez úgy működik, hogy egyik évben az olvasókör tagjai látogatnak Szerbiába, másik évben ők jönnek hozzánk látogatóba. Közös programok mellett a vendéglátó családok gondoskodnak vendégeikről.

Bízunk benne, hogy még sokáig élni fog ez a barátság, az utánunk jövők is fontosnak tartják.

A Csúcsi Olvasókör megalakulása óta tagja az Olvasókörök Szövetségének. Azonban nem csak a tagja, de szinte a kezdetek óta a szövetség vezetőségének munkájában is részt vesz. (Szenti András, Simon Imréné, Kis Imréné)

Nagyon fontos életünkben a Csúcsi Arató ünnep. Az elmúlt 30 év során két évben nem volt aratás.

Ez a rendezvény nagyon sok látogatót vonz. Nekünk is fontos ez a nagyszabású rendezvény, de a város lakossága is várja. Maga a lovas kocsis felvonulás, a kézi aratás és az ebéd utáni műsoros délután is kedvelt elfoglaltság.

Az aratáshoz kötődik az Olvasókörök Szövetségének nyári találkozója, mely 2013. július 12-14 között a Csúcsi Olvasókör szervezésében zajlott le.

Már két alkalommal vállalta fel ezt a találkozót az egyesületünk, ami egyben a szövetség Vándorbot átadó ünnepsége is.

Számomra és azt gondolom, hogy sokunk számára a 2013. évi találkozó szép emlék. Ez is három napos rendezvény volt.

Első nap a Vándorbot ünnepélyes átadására került sor, melyet a Mohácsi Polgárok Olvasókörének képviselői hoztak el Hódmezővásárhelyre, hogy azt méltóképpen őrizze egy évig az egyesület. A Vándorbot átadása után a gála műsort láthattuk. E nap befejezéseként vacsora és zenés táncos est következett. Mindez a hódmezővásárhelyi Fekete Sasban zajlott le.

Második napi program az aratás volt, mely ekkor is a Gila család, a lovasok és a tagság segítségével történt.

Az aratás résztvevői nemcsak a magyarországi tagszervezetek képviselői voltak, hanem a szerbiai vendégek is részt vettek a munkában:

a Torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet, az Újvidéki Magyar SzóPont Olvasókör elnöke Tóth Bátori Erzsébet, Dr. Csáky Sörös Piroska a Magyar Kultúra lovagja az újvidéki egyetem nyugalmazott tanára a Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub képviseletében, Teleki Júlia vajdasági békeharcos, a muzslyai (Zrenjain) Fókusz Klaszter Családi Gazdálkodók Egyesületének képviselői.

Teleki Júlia előadását is hallgattuk a háború borzalmairól, melyet az ő családja is átélt.

Az aratás után közös ebéd és zenés, műsoros délután következett.

A harmadik nap délelőttjén városnézés volt a program. Majd az olvasókörben elköltött ebéd után haza indultak barátaink.

2018-ban is részt vettünk segítőként a Székkutasi Olvasókör által szervezett nyári találkozó sikeres lebonyolításában.

Egyesületünk számos rendezvényt tart évente. Gyermek nap, kézműves foglalkozás, közösségfejlesztő programok, kiállítás, könyvbemutató.

Kézműves kiállításokon főként tagjaink munkáit láthatják. Sokan szoktak kiállítani.

Évek óta működik a biliárd klub. Négy éves a szenior tánc program. Legújabb a horgoló klub.

A helyi Nyugdíjas Szövetség rendezvényein is jelen vagyunk. Tavasztól őszig tartó sportnapokon veszünk részt.

Pár éve olvasókörünkben kerül megtartásra a „Nyugdíjas főzőverseny”, mely jó hangulatú beszélgetéssel zárul. Velünk vannak vetélkedőinken is az ő csapataik is.

Ez után is szeretnénk minél több rendezvényt tartani, bevonva a fiatalokat is. Ezt már eddig próbáltuk. Jó kapcsolatot alakítottunk középiskolákkal, általános iskolákkal, óvodákkal.

Korábbi elgondolás után, közeledve az olvasókörünk 30. évfordulójához egy jubileumi kiadványt szerettünk volna megjelentetni, amely 2020 őszén jelent meg.

A könyv megvalósításában sokan részt vettek, de külön köszönet illeti Galambos Kornélnét a csúcsi városrész közösségfejlesztőjét, akinek a segítségével a TOP-6.9.2-16-HM1-2017-001 pályázattal került kiadásra.

„Közösségi élet és hagyományőrzés a Csúcsban. A Csúcsi Olvasókör 30 éve”

A könyv átadására az ünnepi megemlékezésünkkor, 2020 október 24-én került sor tagjaink és vendégeink részére.

Tovább is ennek jegyében szeretnénk folytatni munkánkat tagságunk és fiatalok bevonásával. Segítőkész vezetőség és tagság támogatásával a 2021 évi Olvasókörök Szövetségének Nyári találkozóját vállaltuk fel a szövetség mellett.

Egy része a mi egyesületünk részvételével fog megvalósulni. Fontos feladatunk lesz a szövetség segítése, főleg az aratási ünnep lebonyolításában.

Minden évben két alkalommal a Vöröskereszt által szervezett önkéntes véradáskor is segítünk.

Továbbra is igyekszünk a meglévő kapcsolatokat ápolni az egyesületekkel városon belül és országosan is, illetve a határontúliakkal.

Megszakítás