A vészhelyzetre való tekintettel az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet értelmében értesítjük, hogy az Olvasókörök Szövetségének soron következő közgyűlése online módon kerül megrendezésre, (a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével) Hódmezővásárhelyen, a szövetség székházában, (Csomorkányi u. 40.) a szükséges óvintézkedések betartásával, az alábbi (engedélyezett 5 fő) személyes részvételével.

 • Kis Imréné (társelnök)
 • Szűcs László (társelnök)
 • Dr. Szóró Ilona (alelnök)
 • Matkó Mária (titkár)
 • Pénzes Sándorné (ellenőrző bizottsági tag)

A közgyűlés időpontja: 2021. április 25. 10 óra

Napirendi pontok:

 1. Köszöntő (Szűcs László)
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (Kis Imréné)
 3. Beszámolók
  a. Társelnöki beszámoló (Szűcs László, Kis Imréné)
  b. Pénzügyi beszámoló (Apró Lajosné)
  c. Ellenőrző bizottsági beszámoló (Pénzes Sándorné)
 4. A 2021-es tagdíjak, „néma” tagszervezetek (Szűcs László)
 5. Futó pályázatok, pályázatok finanszírozása (Kis Imréné Dr. Szóró Ilona)
 6. Nyári találkozó Hódmezővásárhelyen 2021. június 25.-27., amennyiben lehetséges, ha nem lehet megtartani, akkor halasztódik az időpont 2021. augusztus 20.-22. más programmal, de ugyancsak Hódmezővásárhelyen (Kis Imréné)
 7. Őszi találkozó (Budapest, Hódmezővásárhely vagy Sárospatak) (Kis Imréné Dr. Szóró Ilona)
 8. Vándorbot, zászló, zászlórúdjelvény (Szűcs László)
 9. Honlap, tárhely változás, antológia (Dr. Szóró Ilona)
 10. Egyebek (Tagszervezetek bejelentései

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, a közgyűlés fontosságára való tekintettel, kérünk valamennyi tagszervezetet, hogy szíveskedjen visszajelzést küldeni, hogy a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszközök segítségével melyik formában tudnak kapcsolatot létesíteni.

 1. kapcsolódás az online videokonferenciához Google Meet segítségével a közgyűlés időpontjában 2021. április 25-án 9.30 órától
 2. csak e-mailen tud kapcsolódni

Mindenki részvételére, szavazatára szükségünk van a mérleg beadásához, a beszámolók elfogadásához. Az e-mailen leadott szavazatok egyenértékűek a szóbeli szavazatokkal. Hamarosan el fogjuk küldeni a közgyűléshez kapcsolódó teljes dokumentációt, hogy mindenkinek legyen kellő ideje áttanulmányozni, ha szükséges, kérdéseket feltenni, utána szavazni.

Kérjük a tagszervezeteket, hogy a 2020-as évi tevékenységükről írásban tájékoztassanak bennünket, melyet e-mailcímünkre (olvasokorok@gmail.com ) küldjék el, ezzel kapcsolódnak a 10. napirendi pontunkhoz.

A közgyűlésen készült jegyzőkönyvet minden tagszervezetnek el fogjuk küldeni a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

Megszakítás